Vay tín chấp tại công ty tài chính fecredit nhanh trong ngày

Vay tín chấp tại công ty tài chính fecredit nhanh trong ngàyFECredit hin là 1 trong nhng công ty tài chính cho vay tín chp hàng đu hin nay. FECredit h tr tt c các khách hàng đang làm vic và sinh sng trên đa bàn hot đng ca FECredit, dch v vay tín chp đa dng và phù hp nht.

 

Các hình thc vay tín chp ti FECredit

Vay theo bng lương

Vay theo bo him nhân th

Vay theo hóa đơn tin đin

Vay tín chp FECredit

Điu kin vay và h sơ vay vn ti FECredit


Đi vi hình thc vay theo lương

+ Điu kin : Khách hàng đang công tác và làm vic trên phm vi hot đng ca FECredit, có thi gian công tác ti đơn v hin ti trên 3 tháng và hưởng mc lương trên 3 triu

+ H sơ: CMND, h khu photo 16 trang

+ Hp đng lao đng hoc giy t chúng minh thâm niêm công tác

+ 1 nh 3.4 và sao kê lương hoc xác nhn lương

+ Đơn đ ngh vay vn theo mu ngân hàng

 

Đi vi hình thc vay theo bo him nhân th

Điu kin: Khách hàng đang sinh sng trên đa bàn cho vay ca FECredit và đang tham gia bo him nhân th t 1 năm tr lên, có mc phí đóng hàng năm trên 2 triu đng

 

H sơ:

+ CMND, h khu photo

+ Hp đng bo him nhân th photo

+ Hóa đơn đóng phí 2 kỳ gn nht( nếu 1 năm đóng 2 ln), 1 kì (nếu đóng phí 1 năm 1 ln)

+ 1 nh 3.4 và đơn đ ngh vay vn theo mu ngân hàng

 

Đi vi hình thc vay theo hóa đơn tin đin

Điu kin: Khách hàng đang sinh sng trên đa bàn cho vay ca FECredit và có hóa đơn đin 3 tháng gn nht trên 300000 đng.

 

H sơ:

+ CMND, h khu photo

+ Hóa đơn đóng phí 3 tháng gn nht

+ 1 nh 3.4 và đơn đ ngh vay vn theo mu ngân hàng

+ Lãi sut và hn mc vay ti FECredit

 


Lãi sut vay tín chp theo hóa đơn tin đin

 

+ Khách hàng có mc phí hóa đơn đin hàng tháng t 300000 đng ti 1 triu đng: Lãi sut: 1.66% đến 2.1%/tháng

+ Khách hàng có mc phí hóa đơn đin hàng tháng t 1 triu đng tr lên: Lãi sut: 0.9% đến 1.66%/tháng 

+ Lương chuyn khon: 3 triu đến 6.5 triu: lãi sut 1.4 đến 1.66%/tháng

+ Lương chuyn khon t 6 triu ti 9.5 triu đng: lãi sut: 1.15% đến 1.4%/tháng

+ Lương chuyn khon t 9.5 triu đng tr lên: lãi sut: 1.0% đến 1.15%/tháng

Lương tin mt: 3 triu đng ti 6.5triu đng: Lãi sut 1.66% đến 2.1%/tháng

Lương tin mt: 6.5 triu đng ti 9 triu đng: Lãi sut 1.2% đến 1.66%/tháng

Lương tin mt: 9 triu đng tr lên: Lãi sut 1.15% đến 1.2%/tháng

 

Lãi sut vay tín chp theo bo him nhân th

+ Khách hàng có mc đóng phí bo him nhân th t 2 triu đng ti 7 triu đng: Lãi sut: 1.4% đến 1.6%/tháng

+ Khách hàng có mc đóng phí bo him nhân th t 5 triu đng tr lên: Lãi sut: 1.0% đến 1.4%/tháng

Đ liên h tư vn làm h sơ hoc thc mc, quý khách có th liên h đi ngũ nhân viên ca chúng tôi đ được h tr min phí.

 

Xem thêm dch v khác có th bn quan tâm:

Điu kin vay tín chp ti ngân hàng Vietcombank hin nay

Lãi sut vay tín chp ngân hàng quân đi MB


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

FB Vay tiền nhanh

Nợ xấu vay tiền ở đâu được? có vay được ngân hàng không?

Mở thẻ tín dụng citibank online