Vay ngân hàng 300 triệu không cần giấy phép kinh doanh

Vay ngân hàng 300 triệu không cần giấy phép kinh doanhVay tín chp da vào thu nhp t các hot đng kinh doanh là chương trình vay không cn thế chp tài sn hay s  bo lãnh t  doanh nghip hoc h kinh doanh gia đình. Vic ngân hàng chp nhn cho vay ch da trên thu nhp thc tế hàng tháng ca khách hàng.

 

Đc đim ca vay tín chp dành cho khách hàng đang có cơ s kinh doanh:

 

Không cn tài sn đm bo

Không cn công chng giy t phc tp

Thi hn vay ti đa đến 60 tháng

Được duyt vay da vào thu nhp thc tế

Lãi sut n đnh theo quy đnh ca ngân hàng nhà nước


 

H thng liên kết vi nhiu ngân hàng

Khon vay t 100- 300 triu

Giy phép kinh doanh ti thiu 2 năm là li thế

Tư vn mc lãi sut thp nht cho khách hàng

C gng gii ngân nhanh nht cho khách hàng trong 24- 48h

C gng xem xét gii ngân tn nhà hay ti cơ quan khách hàng

Các trường hp không đ tiêu chun vay vn được xem xét

Đang vay mt nơi khác vn được ưu tiên xem xét vay thêm

H tr vay nếu khách hàng gp n xu các t chc khác


Điu kin vay tín chp

H khu: Toàn quc

Nơi cư trú hin ti: TpHCM, Bình Dương, Đng Nai, Long An, Hà Ni

Tui: ti thiu 25 tui

Có giy phép kinh doanh ti thiu 2 năm hoc xác nhn kinh nghip kinh doanh ti Phường đang sinh sng

Loi hình doanh nghip: tt c loi hình ( H kinh doanh cá th, h kinh doanh gia đình , công ty c phn, nhà nước, liên doanh, nước ngoài, TNHH…).


H sơ vay tín chp

Giy phép kinh doanh (hoc giy xác nhn kinh nghim kinh doanh -liên h nhân viên tư vn đ ly mu )

CMND photo + H khu photo (hoc Kt3 hoc Xác Nhn Tm Trú)

Mi vn đ v vay tín chp tiêu dùng ngân hàng, quý khách hàng đng ngân ngi, gi ngay tư vn viên gn nht đ được h tr nhit tình.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

FB Vay tiền nhanh

Nợ xấu vay tiền ở đâu được? có vay được ngân hàng không?

Mở thẻ tín dụng citibank online