Cầm Máy Tính | Sự Lựa Chọn Thông Minh Của Người Tiêu Dùng

Cm Máy Tính | S La Chn Thông Minh Ca Người Tiêu Dùng
Hin nay, sn phm vay vn rt đa dng. Nhm đáp ng mi nhu cu vay vn ca khách hàng. Trong đó có cm máy tính, là mt trong nhng gói sn phm vay vn khách hàng không th b qua.

Cm máy tính là dch v vay vn dành cho khách hàng có nhu cu vay tin nhanh hay vay tin trong thi gian ngn. Khách hàng ch cn là ch s hu ca máy và có nhu cu vay vn ti các đơn v tài chính.

 

Cm máy tính | Mt s la chn thông minh ca người tiêu dùng


Trong quá trình s dng gói sn phm cm máy tính khách hàng sẽ đ li tài sn cm c trong thi gian đó. Bên đơn v h tr tài chính sẽ gi tài sn cho đến khi khách hàng tt toán khon vay. Trường hp đến hn mà khách hàng không thanh toán được khon vay thì sẽ phi chuyn giao quyn s hu cho bên h tr vay vn và tiến hành thanh lý tài sn.

 

Điu kin khi s dng gói vay cm máy tính

Khách hàng là công dân Vit Nam, khách hàng có đ nhn thc hành vi pháp lý.

Khách hàng có đ tui t 20 đến 60 tui.

Khách hàng là ch s hu ca tài sn cm c, trường hp không phi ch s hu thì khách hàng phi được s đng ý và y quyn vay vn thông qua giy t.

Tài sn cm c phi có giá tr t 10 triu tr lên và không b hng, b li…

KHÔNG h tr các dòng máy thuc sn xut Trung Quc

KHÔNG h tr các dòng máy đã quá 5 năm s dng.

H tr các dòng máy cm c

Apple macbook.

Máy Dell

Máy Asus

Máy Lenovo

v.v…

Sàn Kết Ni Tài Chính A là đơn v cho vay cm máy tính uy tín nht hin nay. H tr vay vn lên đến 80% giá tr tài sn cm c.

 

Căn c vào giá tr tài sn mà đơn v tài chính sẽ thm đnh và đáp ng nhu cu vay vn ca khách hàng tương xng vi giá tr ca tài sn cm c.

 

Th tc, h sơ khi s dng gói vay cm c máy tính

Cm máy tính đang là mt trong nhng gói vay được khách hàng ưa chung nht hin nay. Bi tính ưu vit ca gói vay mà th tc, h sơ nhanh gn, gii ngân trong 24h, h tr vay vn ti đa.

 

Chng minh thư nhân dân/ Th căn cước công dân/ H chiếu.

S h khu (đ 16 trang) hoc bng lái xe.

S KT3/ Giy tm trú tm vng.

Hp đng lao đng/ Bn xác nhn công tác ca cơ quan làm vic (nếu có).

Sao kê lương có du đ ca ngân hàng/ Bn xác nhn lương ca cơ quan công tác (nếu có).

Giy đăng ký kết hôn/ Ly hôn (nếu có).


 

Đến vi Sàn Kết Ni Tài Chính chúng tôi – h tr cm c tài sn

Cm c máy tính d dàng – thun tin. Ngi gì mà không th? Nhc đến sàn kết ni tài chính A là nhc đến s nhanh chóng, đơn gin và uy tín. Tính vượt tri ca gói vay đã đem đến cho khách hàng s hài lòng v c cht lượng gói vay và dch v.

 

Sàn Kết Ni Tài Chính A CAM KT:

* H tr trên toàn quc.

* H tr ti đa 90%/ tng giá tr tài sn cm c.

* Gii ngân nhanh chóng trong 24h.

* Th tc gn nh, đơn gin.

* H tr n xu, h sơ chú ý nhóm 1 thuc top h sơ đp.

 

Sàn Kết Ni Tài Chính A không gi bt kỳ giy t nào ca khách hàng. Các giy t chng minh ca sn phm cm máy tính đơn v tài chính ch đi chiếu và gi li khách hàng ngay khi đó.

 

* Đơn v h tr vay vn sẽ đnh giá máy tính cm c.

* 2 bên trao đi và ký hp đng cm c tài sn

 

Quy trình và lãi sut cm c máy tính

Ngay khi khách hàng đáp ng đ mi yêu cu v tài sn cm c, h sơ. Hai bên sẽ tiến hành ký kết hp đng trao đi các điu khon và gii ngân khon vay cm máy tính laptop theo đnh giá.

 

Thông tin cá nhân ca c 2 bên.

Tài sn cm c (máy tính).

Các đnh khon khác trong gói vay.

Khách hàng hoàn toàn yên tâm v tài sn cm c. Bi đơn v h tr tài chính cam kết sẽ gi nguyên tài sn cho đến khi khách hàng đến hn tt toán.

 

Trường hp, khách hàng không đ kh năng thanh toán đúng hn, sẽ b chu pht lãi tr chm trong giai đon mt. Trường hp khách hàng qua giai đon 1 vn không đ kh năng thanh toán khon vay. Bt buc khách hàng phi chuyn giao tài sn cm c cho đơn v h tr vay vn đ thanh lý tài sn.

 

Quy trình cm máy tính

Lãi sut mà mi đơn v cho vay cm máy tính đưa ra sẽ có th là chênh lch, căn c vào giá tr tài sn cm c mà sẽ có mc lãi sut khác nhau. Khách hàng nên tham kho đ có s la chn đúng đn và phù hp nht.

 

Mt s điu cn lưu ý

Trước tiên khách hàng nên check li toàn b d liu quan trng ca máy tính. Khách hàng nên copy toàn b tài liu ra USB hay phương tin lưu tr thông tin khác. Sau đó xóa d liu trong máy tính. Nhm bo mt thông tin cá nhân, tránh trường hp đơn v tài chính nhn cm máy tính thy và li dng các d liu đó ca khách hàng.

 

Cm máy tính là hình thc khách hàng đi vay sẽ phi đ li tài sn cm c cho đơn v vay vn. Khách hàng nên cân nhc k lưỡng trước khi s dng gói sn phm trên. Bi trong thi gian cm c khách hàng sẽ không được s dng máy tính cho ti khi tt toán khon vay đúng hn và được mang máy tính v.

 

Trên đây là bài viết chia s ca Sàn Kết Ni Tài Chính A v dch v cm máy tính dành cho khách hàng. Hy vng sẽ giúp ích được khách hàng trong quá trình tìm hiu và la chn gói vay. Bên cnh đó khách hàng còn có th cm c các loi tài sn khác như đin thoi, trang sc,…thm chí là cm ô tô.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

FB Vay tiền nhanh

Nợ xấu vay tiền ở đâu được? có vay được ngân hàng không?

Mở thẻ tín dụng citibank online